Technisch beheer Technisch beheer Technisch beheer Technisch beheer
Technisch beheer waaronder inspecties, advies en bouwbegeleiding van bijvoorbeeld....
schilder- en dakwerk en planmatig onderhoud!
Technisch beheer waaronder inspecties, advies en bouwbegeleiding van bijvoorbeeld....
schilder- en dakwerk en planmatig onderhoud!

MJOP (ook wel TMOP, MJO of TMP genoemd)

Doel van de MJOP rapportage is te komen tot een onderbouwing van een onderhoudsbudget en voor de komende jaren financiŽn te kunnen reserveren gebaseerd op de onderhoudsconditie van zowel bouwkundige- als installatietechnische bouwdelen.

 

De bouwdelen die gebreken en/of bijzonderheden vertonen op basis van de NEN 2767 en in combinatie met onze ervaring worden extra vermeld als bevindingen voorzien van fotoís.

 

Meestal wordt onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval is aan de bouwdelen. De kans op vervolgschade aan overige elementen is dan groot.

 

Regeren is vooruitzien!

Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een actuele inspectie en dit in combinatie met ander gepland onderhoud. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit en conditie.

 

Elk gebouw is uniek!

Het betreft een visuele inspectie. Het object wordt onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object. Onze basis rapportage (zie bijlage deelbladzijde als voorbeeld) bestaat uit de navolgende informatie:

 

 

Additioneel zijn conditiemetingen, rapportages van gebouwdelen en kapitalisatiebegrotingen.

 

O-prognose voorbeeld